Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo nowoczesne Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków (POŚ). Sprawdź czy twoja gmina prowadzi program dofinansowania na instalacje przydomowej oczyszczalni ścieków

Możliwość zwrotu do 80% kosztów inwestycji


Działanie drenażowej lub tunelowej oczyszczalni ścieków

W technologii drenażowej oczyszczanie ścieków przebiega w dwóch etapach – pierwszy ma miejsce w zbiorniku (osadniku gnilnym), a drugi w drenażu rozsączającym lub tunelu. W zbiorniku przebiega proces fermentacji, dzięki któremu możliwy jest rozkład wszelkiego rodzaju związków organicznych na gaz, wodę oraz minerały. Efektem jest oczyszczona ciecz, która może zostać odprowadzona do gruntu –

przy wykorzystaniu rowów drenażowych, wypełnionych żwirem, keramzytem lub innymi materiałami. Ostatnim etapem pracy przydomowej oczyszczalni ścieków są procesy tlenowe, dzięki którym dalszemu rozkładowi ulegają pozostałe związki organiczne, po których usunięciu uzyskujemy oczyszczoną wodę, odpowiadającą wszelkim obowiązującym normom.


Działanie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków

W przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej przeprowadzany jest proces biologiczny, w wyniku którego mikroorganizmy tlenowe wykorzystują do własnych potrzeb życiowych znajdujące się w ściekach związki organiczne. Dzieje się tak pod wpływem natleniania. Jaka z tego korzyść? Mikroorganizmy tlenowe eliminują w takich warunkach szkodliwe związki chemiczne znajdujące się w ściekach. Dzięki metodzie osadu czynnego oczyszczanie ścieków jest skuteczne,

a do środowiska przedostaje się woda pozbawiona zanieczyszczeń. Metoda ta jest w pełni ekologiczna, bowiem nie trzeba korzystać ze środków chemicznych – wystarczą jedynie biopreparaty, które wykorzystywane są tylko do tego, by procesy biologiczne zostały uruchomione. Tego typu przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają dwie podstawowe zalet – ich działanie jest w pełni automatyczne, a ilość potrzebnego do montażu miejsca bardzo niewielka.


Działanie hybrydowej oczyszczalni ścieków

W technologii hybrydowej wykorzystano metodę osadu czynnego, która jest uzupełniona złożem biologicznym, a mikroorganizmy, odpowiadające za rozkład szkodliwych związków znajdujących się w ściekach, zawieszone są w wodzie. Łączące się bakterie tworzą tzw. kłaczki, które pokrywają złoże pod postacią błony biologicznej – część komór zajmuje złoże biologiczne, a część osad czynny. To właśnie w tych napowietrzonych komorach dochodzi do procesu oczyszczania ścieków –

mieszają się one i napowietrzają, natomiast tworzące kłaczki mikroorganizmy wykorzystują zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach do własnych potrzeb życiowych, skutecznie je rozkładając. Dzięki temu proces jest skuteczny i ekologiczny.