SL BIO-UNO 0,9

technologia hybrydowego oczyszczania ścieków

Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków – wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, stabilność oczyszczania, system odporny na przerwy w dopływie ścieków i chwilowe braki energii elektrycznej

  • Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy EN PN 12566-3. Testy przeprowadzone w warunkach naturalnych – gwarancja uzyskania dobrych efektów oczyszczania w warunkach ujemnych temperatur otoczenia
  • Sekwencyjne dozowanie ścieków – płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania
  • Własna retencja buforowa – amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia (np. przyjęcia), zachowana równomierna praca oczyszczalni
  • Mała powierzchnia wykopu – oczyszczalnie BIO-UNO są idealnym rozwiązaniem dla bardzo małych działek
  • Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka – funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy
  • Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet – zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia
  • Oczyszczalnia współpracuje z instalacją inteligentnego budynku – możliwość włączenia oczyszczalni w instalację zarządzającą elektronicznymi systemami budynku
  • Elektroniczny system zarządzania serwisem urządzenia – bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych
  • 10—letnia gwarancja – zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania