Epurbloc 2000 / 2500

kompletne zestawy z drenażem rozsączającym

Wydajność / Dzienna ilość ścieków (m3/d)

  • 5 osób / 0,8 m3

Pojemność (litr)

  • 2500l

Waga

  • 102kg

Standardowa głębokość dopływu (mm)

  • 260

Gwarancja

  • 10 lat (na zbiornik)

W produkcie

  • Osadnik EPURBLOC z filtrem i kształtkami filtracyjnym 1 szt
  • Komplet dokumentów

Odprowadzenie ścieku oczyszczonego

  • Studnia chłonna/tunele drenarskie/odbiornik

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I podczyszczanie w warunkach beztlenowych – realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych. Etap II doczyszczanie tlenowe – to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem i drenażu rozsączającego.

Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12566-1.