Epurbloc 2000 / 2500

kompletne zestawy z drenażem rozsączającym

Wymiary zbiornika

 • Pojemność: 3300L
 • Wysokość: 1850mm
 • Szerokość: 1180mm
 • Długość: 3540mm

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni

 • trzykomorowy zestaw oczyszczalni
 • dmuchawa napowietrzająca
 • karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji

Odprowadzanie oczyszczonych biologicznie ścieków

 • do studni chłonnej
 • do cieku wodnego (np.rów przydrożny)
 • do gruntu przez drenaż
 • do oczka wodnego

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków:

Etap I podczyszczanie w warunkach beztlenowych – realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych. Etap II doczyszczanie tlenowe – to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem i drenażu rozsączającego.

Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12566-1.