Actibloc (SBR)

SBR — Sequential Batch Reactor (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny)

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEH D (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych – dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Osadnik wstępny wyposażony jest w:

  • deflektor na wlocie oczyszczalni,
  • układ dozowania ścieków za pomocą powietrznego podnośnika cieczy tzw. pompa mamutowa,
  • przelew awaryjny,
  • dwa włazy rewizyjne.

Nieco bardziej rozbudowany jest układ bioreaktora, który zawiera:

  • dwa powietrzne podnośniki cieczy (pompy mamutowe) — pierwszy z nich służy do odpompowania oczyszczonego ścieku do odbiornika, drugi do recyrkulacji osadu nadmiernego
  • dyfuzor napowietrzający drobnopęcherzykowy,
  • właz rewizyjny.

Wszystkie wymienione elementy w osadniku wstępnym oraz w bioreaktorze zamontowane są na specjalnych kolumnach, które są w bardzo prosty sposób możliwe do zdemontowania w momencie kiedy wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.